polityka prywatności

 Szanowno Państwo

            Szanujemy Wasze prawo do prywatności, dlatego też opracowaliśmy ten dokument. Prezentuje on zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony.

                                                                     POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

            Dane osobowe otrzymane od Państwa podczas bezpłatnej rejestracji, zawarte w formularzach, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997roku (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

                        Sama rejestracja ma służyć przede wszystkim Państwa wygodzie, gdyż dzięki niej nie musicie Państwo każdorazowo wypełniać formularza. Każdemu użytkownikowi, wypełniającemu formularz zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

            Nasza Firma, będąca właścicielem bazy danych osobowych zapewnia, że nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

                                                                                POLITYKA PRYWATNOŚCI

            Nasza Firma szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy bezpłatnie zarejestrowali się na stronie WWW. Jolapol. Poniżej przedstawiamy politykę prywatności naszej Firmy.

            *prawa autorskie – zawarte na stronie materiały nie mogą być wykorzystywane na innych stronach WWW. Publikacje zostały stworzone przez naszą Firmę, są więc chronione prawem autorskim i używanie ich będzie łamaniem prawa polskiego.

            *zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność – Firma zastrzega sobie prawo do wysyłania e-maili reklamowych na podane w rejestracjach adresy e-mail użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo do blokowania użytkowników, którzy złamali regulamin korzystania ze strony.

            *gromadzenie danych osobowych – dostęp do wiedzy o Firmie oraz zamawianie subskrypcji są bezpłatne a użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe, pozwalające na określenie ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres poczty czy numer telefonu. Te dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego (Dz. U. Nr133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

            *zakres udostępniania informacji o użytkowniku – Firma nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy tez dalszego przetwarzania. Dane są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane.

            Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania ze strony  i ochrony prywatności jego użytkowników można przesyłać na adres Firmy – jolapol.opole@gmail.com