prawa autorskie

                          

Wszystkie materiały znajdujące się na witrynie jolapol.pl są chronione prawem autorskim. W związku z powyższym każde użycie w celach komercyjnych wymaga uzyskania od nas pisemnej zgody.

Przez użycie w celach komercyjnych rozumie się każdy rodzaj ich rozpowszechniania w tym: kopiowanie. modyfikowanie, dystrybucja ,transmisja, publikacja oraz prezentacja w całości lub w częściach.

          W celach niekomercyjnych w/w materiały można kopiować i drukować wyłącznie na własny użytek. Nie zezwala się na umieszczanie naszych materiałów na innych stronach internetowych. W celu uzyskania zgody na użycie w celach komercyjnych prosimy i kontakt z właścicielem firmy.             jolapol.opole@gmail.com